Sygesikring

Du kan via egen læge henvises til psykologhjælp, hvis lægen vurderer, at du hører ind under én af følgende grupper:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge).
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortsamrådet.
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år.
 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 28 år

Henvisning til kategorierne 1-8 skal normalt udstedes inden 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til ønsket om psykologhjælp. Henvisningen skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Der kan ikke udstedes henvisning senere end dette tidspunkt.

 Henvisning til personer, der er omfattet af kategori 9 og 10 (incestofre m.fl. samt personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år) kan ske uden tidsberegning.

 Der kan maksimalt henvises til 12 konsultationer hos psykolog – dog kan persongruppe 10 (personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år) genhenvises til yderligere 12 konsultationer.