Narrativ- og kognitiv terapi, samt EMDR

Narrativ terapi

Narrativ terapi er en nyere videnskabelig retning inden for psykologien, som tager udgangspunkt i menneskers fortællinger om sig selv – også kaldet narrativer. Narrativ terapi har fokus på, hvordan problemer fjerner os fra det liv, vi foretrækker at leve og sigter mod at begrænse problemernes indflydelse, så vi kan leve mere frit og mere i overensstemmelse med vores værdier og det, vi gerne vil.

Kognitiv terapi (CBT) og Compassion fokuseret terapi (CFT)

CBT referenceramme handler om at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner. Fokus i terapien er at ændre uhensigtsmæssige mønstre i tænkemåde og adfærd og derved skabe en bedre balance og livskvalitet. I det terapeutiske arbejde medinddrages afspænding og visualisering, når det er relevant.

CFT er en integrativ terapi som er baseret på flere evidens baserede interventionsmetoder. Metoden fokusere på at udvikle en indre motivation drevet af visdom, styrke og compassion for andre og os selv. Den sigter mod at lære at tolere det vi ikke kan ændre. Metoden benytter dels psykoedukation, mindfulness, træning af emotionel regulering, øge bevidstheden om motiver, følelser og kroppens reaktioner, og anvender  vejrtrækningsøvelser, visualisering og sokratisk dialog.

EMDR

Jeg har taget min EMDR efteruddannelse i henholdsvis Danmark og England. EMDR er en forkortelse for Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Det er en psykoterapeutisk metode, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dagligdagen efter en ubehagelig oplevelse. Det kan eksempelvis være oplevelser af traumer såsom overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer. EMDR behandlingen er anerkendt af WHO til behandling af bl.a. PTSD. EMDR er også blevet anvendt til at hjælpe mennesker med at håndtere angst og panikfølelser, svær sorg, reaktioner på fysiske sygdomme og mange andre tilstande, som er forbundet med stærke følelser. Indtil videre er det ikke videnskabeligt bevist, hvorfor EMDR-metoden virker. Til gengæld er der pålidelige undersøgelser, der viser at metoden virker og at virkningen er holdbar.

Se evt. mere her: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=can-eye-movements-treat-trauma