Supervision

Supervision af psykologer

Jeg tilbyder supervision af psykologer med henblik på såvel autorisation som specialistuddannelse i psykoterapi. Supervisionen tager sit afsæt i systemisk–narrativ tilgang og kognitiv terapi. Supervisionen kan både være i personlig stil og sagssupervision.

Supervision og konsulentfunktion

Jeg har en del års erfaring som supervisor og konsulent for bl.a. erhvervsledere, mellemledere, familieretshuset, sagsbehandlere, pædagoger, sygeplejesker og læger, personale på diverse behandlingsinstitutioner. Supervisionen kan foregå såvel individuelt som i grupper.

Telefonvejledning

Jeg yder efter aftale også telefonisk rådgivning.