Om mig

Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 1998 og er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi.

Autorisation gives af Psykolognævnet og er ensbetydende med, at jeg som psykolog har gennemgået en praktisk toårig efteruddannelse og er forpligtet til at følge særlige etiske retningslinjer, som bl.a. indebærer tavsheds- og notatpligt. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder derfor ud fra de nordiske etikregler.

Jeg er specialist i psykoterapi, hvilket er en treårig efteruddannelse efter endt autorisation. Specialistuddannelsen omfatter en praktisk del, en supervisionsdel, en egenterapidel og en teoretisk kursusdel. Jeg har i den forbindelse bl.a. en treårig systemisk-narrativ efteruddannelse fra henholdsvis DISPUK og Inpraxis. Efter specialistuddannelsen har jeg desuden taget en kognitiv efteruddannelse. Desuden har jeg uddannelse i EMDR.

Jeg er akkrediteret af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering
i Sundhedsvæsenet) som privat praktiserende psykolog, dvs at jeg lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

Jeg deltager fortløbende i kurser for at opkvalificere mig og følger med den videnskabelige udviklingen inden for det psykologiske fagområde.