Tilskudsmuligheder

Sygesikring

Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring og modtager således lægehenviste klienter. På Dansk Psykolog Forenings hjemmeside www.dp.dk kan du læse mere om betalingsregler og honorarer. Sygesikringen Danmark giver 200,00 kr. i tilskud pr. samtale for sikringsgruppe 1, 2 og 5.

Private sundhedsforsikringer

Du kan have tegnet din egen sundhedsforsikring, eller du kan gennem din arbejdsplads være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med samtaler med en psykolog.

Forsikringsselskaber

Nogle forsikringsselskaber dækker særlige former for kriseterapi.

Fagforeninger

Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling.