Testning og psykologiske undersøgelser

Jeg foretager psykologiske undersøgelser for såvel privat personer som offentlig myndighed. Testning og undersøgelserne tilrettelægges efter aftale og varierer i omfang efter problematik.

De psykometriske metoder anvendes sammen med en klinisk vurdering og anamneseoptagelse til beskrivelse af barnets ressourcer og vanskeligheder, samt anbefalinger.

De psykometriske undersøgelser kan bla. omfatte:

Intelligenstestning, hvor jeg primært anvender en ny intelligenstest – RIAS, der har nye danske normer og som kan anvendes i alderen 3-99 år. Denne test måler først og fremmest ren intelligens (g-faktor) der er uafhængig af fx. læsefærdigheder eller motoriske problemer. Udover et generelt mål for intelligens er der også mulighed for at undersøge hukommelsen. Reliabilitet og validitet for RIAS er veldokumenteret, og den har høje korrelationer til de bedst kendte intelligenstest.

Conners CBRS (Conners Comprehensive Behavior Rating Scales) Herefter kaldet CBRSCBRS er et undersøgelsens instrument, som kan give en grundig vurdering af et bredt spektrum af adfærdsmæssige, følelsesmæssige, sociale og faglige vanskeligheder og forstyrrelser hos børn og unge. Vurderingerne baserer sig på oplysninger indhentet fra flere informanter og computerscores. CBRS har en fremragende reliabilitet og validitet.

Becks Youth Inventories of Emotional and Social Impairment. Denne test består af fem selvrapporteringsskalaer, der anvendes til vurdering af oplevelsen af angst, vrede, forstyrrende adfærd og selvopfattelse. Skalaerne er beregnet til børn i alderen 7- 14 år.

BRIEF-spørgeskemaer. BRIEF er et spørgeskema, der udfyldes af henholdsvis forældre og lærer/pædagoger og er en adfærdsvurdering af eksekutive funktioner vedrørende selvregulering, problemløsning og målrettet adfærd.

Jeg anvender derudover flere andre psykometriske undersøgelses metoder.